فیلتر
فیلتر نوع پرواز
فیلتر ساعت پرواز
فیلتر نوع ايرلاين
 • ایرلاین ایران ایر
 • ایرلاین کاسپین
 • ایرلاین کیش ایر
 • ایرلاین ماهان
 • ایرلاین معراج
 • ایرلاین نفت
 • ایرلاین ایران ایرتور
 • ایرلاین ایرتور
 • ایرلاین قشم ایر
 • ایرلاین تابان
 • ایرلاین آتا
 • ایرلاین آسمان
 • ایرلاین زاگرس
 • ایرلاین اترک
 • ایرلاین ساها
 • ایرلاین وارش
 • ایرلاین پویا
فیلتر نوع كلاس پروازي
بلیط سیستمی
جستجو  
بليط هواپيما مشهد به تهران
از مشهد
21:30

7 صندلی - سیستمی
به تهران
22:50

2,387,880  ریــال

2,412,000 ریال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
D 100% 100% 100% 100% 100%
از مشهد
22:50

2 صندلی - سیستمی
به تهران
00:10

2,387,880  ریــال

2,412,000 ریال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
D 100% 100% 100% 100% 100%
از مشهد
21:30

7 صندلی - سیستمی
به تهران
22:50

2,807,640  ریــال

2,836,000 ریال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
A 30% 30% 30% 50% 60%
از مشهد
22:50

2 صندلی - سیستمی
به تهران
00:10

2,807,640  ریــال

2,836,000 ریال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
A 30% 30% 30% 50% 60%
از مشهد
21:30

4 صندلی - سیستمی
به تهران
22:50

3,227,400  ریــال

3,260,000 ریال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
L 30% 30% 30% 50% 60%
از مشهد
22:50

2 صندلی - سیستمی
به تهران
00:10

3,227,400  ریــال

3,260,000 ریال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
L 30% 30% 30% 50% 60%
از مشهد
21:30

5 صندلی - سیستمی
به تهران
22:50

3,647,160  ریــال

3,684,000 ریال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
M 30% 30% 30% 50% 60%
از مشهد
22:50

2 صندلی - سیستمی
به تهران
00:10

3,647,160  ریــال

3,684,000 ریال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
M 30% 30% 30% 50% 60%
از مشهد
22:30

1 صندلی - سیستمی شناور
به تهران
22:30

4,160,000  ریــال

4,190,000 ریـال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
100% 100% 100% 100% 100%
از مشهد
21:30

5 صندلی - سیستمی
به تهران
22:50

4,066,920  ریــال

4,108,000 ریال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
N 30% 30% 30% 50% 60%
از مشهد
21:30

4 صندلی - سیستمی
به تهران
22:50

4,486,680  ریــال

4,532,000 ریال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
P 30% 30% 30% 50% 60%
از مشهد
21:30

7 صندلی - سیستمی
به تهران
22:50

6,900,300  ریــال

6,970,000 ریال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
Y 30% 30% 30% 50% 60%
از مشهد
22:50

2 صندلی - سیستمی
به تهران
00:10

6,900,300  ریــال

6,970,000 ریال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
Y 30% 30% 30% 50% 60%


 • پشتیبانی :05632457102
 • پشتیبانی :09351600466
 • آدرس :بیرجند بلوار معلم خیابان فردوسی پلاک 32
 • ایمیل :info[at]tkt30[dot]com
تمامی حقوق این سایت متعلق به می باشد